Het originele Shielmartin Charter

 • De cvba Shielmartin, bij notariële akte opgericht op 24 mei 2016 en gevestigd te 9000 Gent – Henri Farmantstraat 25 Haven 535, Ondernemingsnummer RPR 0655 677 735, met als doel zowel in binnen- als buitenland de initialisatie, de deelname, de organisatie en de ondersteuning van initiatieven, projecten en activiteiten met betrekking tot het gerestaureerd zeilschip, type “Yawl”, de Shielmartin.
 • De aandeelhouders, de bestuurders en de gebruikers van het zeiljacht “Shielmartin” verbinden zich ertoe dit mooi varend erfgoed te onderhouden als waardevol “Patrimonium”. Ze werd gebouwd in Ierland in 1952, en gerestaureerd in Gent onder begeleiding van Frans Maas in 2014.
 • De aandeelhouders en de Bestuurders van de cvba Shielmartin engageren zich om steeds ethisch te werken onder de principes van ‘Deugdelijk bestuur’. Zij streven geen enkel persoonlijk profijt na en verzaken aan Dividenden, bonussen of zitpenningen.
 • De Shielmartin is niet verhuur- of charterbaar.
 • Dit zeiljacht zal steeds uitvaren onder begeleiding van een eigen ervaren crew.
 • Ieder jaar zal de winst van de cvba Shielmartin maximaal uitgekeerd worden aan diverse projecten. In het bijzonder:
  – Om de bevordering van het jeugdzeilen te ondersteunen.
  – Om eigen sociaal-maatschappelijke project(en) te initialiseren of om aan te sluiten bij bestaande sociaal-maatschappelijk projecten waarbij de ‘mens’ centraal staat.
 • De aandeelhouders van de cvba Shielmartin verbinden zich allen om bij een eventuele verkoop van de cvba Shielmartin, of de verkoop van de activa van de cvba Shielmartin de mogelijks gerealiseerde (aandelen) waarde zal geschonken worden aan één (of meerdere) sociaal maatschappelijk(e) project(en).
 • De cvba Shielmartin huldigt het principe dat elke donateur recht heeft op financiële informatie -en transparantie; Deze toelichting zal regelmatig gebeuren door de Bestuurders van de cvba Shielmartin tijdens evenementen en initiatieven. Wettelijke publicaties en andere relevante stukken kunnen steeds op de zetel van de vennootschap eenvoudig opgevraagd of geraadpleegd worden.

Jean Vanhoebost, Lucien De Vetter, Paul Collen, Bernard Beyne, Jacqueline Maas

nl_BEDutch